Keutuhan akhlak lahir individu maju, progresif

Sabtu, 20 Mac 2010
Nilai positif dalam dunia kompetitif amat penting untuk negara terus bersaing, membangun

ISLAM adalah agama yang memberi penumpuan penting kepada pembentukan akhlak di kalangan umat manusia. Akhlak membina diri manusia menjadi seseorang yang tunduk kepada kebenaran Ilahi, memiliki sifat suci dari segi sifat dalaman peribadi dan personaliti luaran, sekali gus meminati cara pergaulan dan perhubungan sesama manusia dengan penuh tolak ansur.

Menghayati ciri akhlak itu sudah pasti dapat melahirkan manusia berbudi pekerti tinggi dan disertai dengan sifat berdaya maju. Nabi Muhammad SAW, mengikut Islam diutuskan oleh Allah SWT dan antara tugas utamanya ialah mengajar manusia supaya memiliki akhlak mulia.

Baginda bukan saja memberi pengajaran berkaitan pembinaan akhlak manusia malah menjadikan hidupnya sebagai contoh untuk diteladani. Cara sedemikian lebih berkesan daripada peningkatan kefahaman saja. Islam yakin mendidik manusia untuk mudah diikuti melalui dua pendekatan, iaitu kefahaman dan perbuatan. Akhlak tinggi dimiliki seseorang individu, melahirkan insan yang berguna kepada masyarakat dan negara. Seseorang yang berakhlak tinggi adalah aset kepada negara. Akhlak tinggi sepatutnya melahirkan individu bersifat maju dan progresif yang berperanan secara positif kepada semua aspek pembangunan masyarakat.

Oleh kerana individu menganggotai masyarakat, keutuhan masyarakat didokong oleh individu. Bahkan kekuatan dan kemajuan masyarakat dan negara akan ditentukan oleh anggota masyarakat. Justeru, dalam usaha kerajaan memajukan negara, nilai akhlak rakyat perlu diberi penumpuan. Bahkan keutuhan akhlak pemimpin dan rakyat adalah syarat kepada pembangunan negara.

Pada zaman sekarang, di mana arus dan pengaruh nilai kebendaan begitu ketara dalam budaya hidup masyarakat Malaysia, usaha untuk menyatupadukan nilai akhlak dalam kehidupan dan kegiatan individu jika tidak dapat ditingkatkan akan menimbulkan gejala besar pada masa akan datang.

Tamadun silam sudah terbukti, begitu juga dengan sekarang di mana tanpa keutuhan akhlak, sesebuah negara akan bermasalah.
Kemajuan ekonomi negara tidak boleh dilihat sebagai satu dimensi berasingan yang tidak memerlukan keutuhan akhlak.

Bahkan nilai akhlak seperti yang dijelaskan di atas sangat perlu dalam memantapkan kemajuan ekonomi berterusan. Jika asas akhlak disepadukan dengan usaha kemajuan masyarakat termasuk ekonomi, ia akan mewujudkan satu tamadun manusia komprehensif yang mampu mengurangkan kewujudan gejala masyarakat seperti rasuah, keruntuhan institusi keluarga, penindasan, kemiskinan, penyakit mental dan sebagainya.

Rajin, tekun, amanah, bersifat kemanusiaan, bekerjasama dan sebagainya adalah nilai akhlak murni yang perlu dimiliki individu yang berkecimpung dengan urusan ekonomi. Kecekapan dan produktiviti tinggi adalah hasil penghayatan akhlak mulia.

Dalam dunia kompetitif, ciri ini penting untuk mewujudkan daya saing dalam bersaing dengan negara lain, bagi mempengaruhi pasaran barangan dan perkhidmatan. Dalam tamadun kebendaan barat, kita dapati daya saing mereka makin bertambah malap.

Ini pada hemat saya kerana akhlak masyarakat barat dewasa ini menghadapi peringkat krisis yang sangat ketara. Jika keadaan ini berterusan, kemampuan barat mempertahan kedudukannya sebagai negara maju tidak akan dapat dikekalkan.

Jelas daya saing ekonomi yang dimiliki mereka terhakis dengan keruntuhan akhlak di kalangan ahli masyarakat mereka sendiri. Keadaan begitu terpaksa berlaku bukan di atas kehendak masyarakat barat, sebaliknya hasil cara dan pendekatan pandangan hidup mereka yang berteraskan kepada pencapaian kemajuan kebendaan tanpa kesepaduan dengan nilai akhlak.

Islam menganjur kepada asas akhlak dengan semua kegiatan manusia termasuk politik, ekonomi dan sebagainya. Di samping penekanan kepada akhlak individu, Islam menitik berat kepada asas keadilan dalam struktur penyusunan pengendalian masyarakat bernegara. Asas keadilan dari segi rohnya hendaklah dijadikan panduan dalam menyusun jentera pengendalian masyarakat.

Islam sentiasa memberi penumpuan kepada kemajuan masyarakat. Kemajuan yang menyeluruh hanya dapat dicapai melalui dua asas penting iaitu pembentukan akhlak individu dan penyusunan masyarakat berteraskan keadilan.

Malangnya kedua-dua unsur itu gagal dihayati umat Islam. Kegagalan ini menyebabkan mereka berada di belakang masyarakat barat dalam pelbagai aspek. Justeru, umat Islam jika mahu menerajui dunia, pembinaan akhlak individu dan penyusunan hidup bermasyarakat yang berasaskan asas keadilan perlu menjadi kenyataan.

Dajjal, Gog and Magog! Who They are!

Khamis, 18 Mac 2010

Jangan ragu kekuasaan Allah

Rabu, 17 Mac 2010
ALHAMDULILLAH, selesai sudah Surah ali-Imran dan pada kali ini penulis ingin mengemukakan tafsiran juzuk amma bermula dengan surah al-Naba'.

Metodologi yang digunakan pada kali ini berbeza dengan yang lepas di mana ia lebih pendek tafsirannya dan juga lebih ringkas. Jika wujud banyak sebab nuzul akan dipilih satu sahaja dan jika tafsiran di kalangan ulama ada persamaan memadai dengan mengambil satu pendapat sahaja.

Tujuan sebenar tafsiran ini lebih kepada memahamkan maksud ayat tersebut dan juga mengambil pengajaran serta iktibar.

Mukadimah


Surah ini dinamakan al-Naba' iaitu berita besar. Intipatinya berkaitan dengan kekuasaan Allah yang membangkitkan manusia dan gambaran syurga, nikmatnya serta neraka dan azabnya.

Ia banyak membincangkan hari kiamat dan kedudukan manusia yang baik serta yang jahat.

Firman Allah SWT: Tentang apakah mereka bertanya-tanya?
 
Ibn Abbas berkata: Sebab turun ayat ini kerana orang Quraisy sering berbincang berkenaan al-Quran yang diturunkan sehingga berlaku perdebatan antara mereka.

Ada yang membenar dan mendustakannya. Berita besar dalam ayat ini bermaksud kebangkitan Rasulullah SAW, begitu juga Hari Kebangkitan.

Firman Allah SWT: Tentang berita yang besar, (berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya). Yang mereka (ragu-ragu dan) berselisihan mengenainya. Berita besar sama ada al-Quran seperti kata Mujahid, Muqatil dan al-Farra' atau hari kebangkitan seperti kata Qatadah. Sedangkan pendapat al-Zajjaj berkenaan Nabi SAW.

Kekhilafan mereka daripada apa yang mereka dengar atau kerana orang Islam dan orang musyrikin berkhilaf seperti kata Yahya bin Sallam.

Firman Allah SWT: Jangan! (janganlah mereka bersikap demikian!) mereka akan mengetahui (dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu). Sekali lagi jangan! (janganlah mereka berselisihan!) mereka akan mengetahui kelak (tentang apa yang akan menimpa mereka).
Ayat ini adalah balasan pembohongan mereka yang pasti terdedah dengan balasan janji buruk.
Firman Allah SWT: (Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang Yang telah mati?) Bukankah Kami telah menjadikan bumi (terbentang luas) sebagai hamparan? Ini bertujuan sebagai tempat tinggal dan menggunakan segala nikmat kemakmurannya sama ada yang zahir mahupun yang batin.

Firman Allah SWT: Dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya? Bertujuan supaya ia tidak bergoncang.

Sheikh al-Maraghi berkata: Andai kata tidak ada gunung sebagai pasaknya, nescaya bumi selalu bergoncang, lantaran di perutnya terdapat bahan-bahan yang mendidih sehingga tidak ada hikmahnya sama sekali ia dihamparkan.

Dalam tafsir al-Muntakhab menyebut: Lapisan padat kerak bumi dapat mencapai ketebalan sekitar 60 kilometer. Lapisan itu dapat meninggi, sehingga membentuk gunung-ganang atau menurun menjadi dasar lautan dan samudera.

Keadaan seperti ini menimbulkan keseimbangan akibat tekanan yang dihasilkan oleh gunung tersebut. Keseimbangan ini tidak mengalami kerosakan kecuali jika ia musnah.

Lapisan kerak bumi yang basah akan dikuatkan oleh gunung tersebut. Lapisan kerak bumi yang basah akan dikuatkan oleh gunung-gunung, persis pasak menguatkan lemah.

Firman Allah SWT: Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang?
Syed Qutub berkata: Semua manusia dapat memahami gejala ini dan dapat merasakan di sebaliknya kerehatan, kelazatan, kenikmatan dan kepulihan tenaga tanpa memerlukan ilmu pengetahuan yang banyak.

Firman Allah SWT: Dan Kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat? Ini kerana ia dapat membahagikan kekuatan, kecerdasan dan potensi dan tenaga dalam meneruskan kehidupan.

Firman Allah SWT: Dan Kami telah menjadikan malam (dengan gelapnya) sebagai pakaian (yang melindungi)? Ibn Jarir al-Tabari berkata: Gelap malam itu meliputi seluruh diri kamu sehingga kamu bertelanjang, namun kegelapan malam itu menjadi ganti dari pakaianmu.

Ibn Jubair dan al-Suddi berkata: Ketenangan diri kerana nyenyaknya tidur untuk membangkitkan tenaga baru pada keesokan harinya.

Firman Allah SWT: Dan Kami telah menjadikan siang (dengan cahaya terangnya) masa untuk mencari rezeki? Dan Kami telah membina di atas kamu tujuh petala (langit) yang kuat kukuh?
Ayat ini menjelaskan berkenaan keperluan mencari nafkah dalam melangsungkan kehidupan. Seterusnya dinyatakan kekuasaan Tuhan yang menciptakan tujuh petala langit yang kukuh dan kuat.
Syed Qutub berkata: Ia diikat dengan satu kuasa yang menahannya daripada pecah dan bengkok.

Firman Allah SWT: Dan Kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang-benderang cahayanya? Ini bertujuan memberi kehidupan manusia dengan pancaran matahari.
Sheikh al-Maraghi berkata: Kepanasan dan sinaran dapat menyembuhkan penyakit dan memberi daya kehidupan.

Firman Allah SWT: Dan Kami telah menurunkan dari awan, air (hujan) yang mencurah-curah, Untuk Kami mengeluarkan dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya?
 
Syed Qutub berkata: Keselarasan dan keserasian dalam mengaturkan pelan-pelan alam ini tentulah tidak mungkin berlaku melainkan ada kuasa yang mengatur dan menyelaraskannya, kebijaksanaan yang merancangkannya dan ada iradat yang mentadbirkannya.

Hakikat ini dapat difaham oleh manusia apabila ia menumpukan sepenuh perasaannya ke arah ini. Jika ilmu pengetahuan manusia bertambah tinggi akan terbukalah rahsia keselarasan yang amat luas lagi menakjubkan akal fikirannya.

Penutup
Berdasarkan ayat-ayat di atas jelas menunjukkan isu kebangkitan hari kiamat menjadi pertelingkahan dan Allah menunjukkan bukti dan dalil atas kekuasaannya.
Semoga kita meyakini dan beriman dengan segala rukun iman. Amin.

Kehidupan Nabi Yusuf dalam penjara

NABI Yusuf dipenjarakan bukan kerana mencuri atau membunuh tetapi kerana desakan isteri pembesar Mesir iaitu Zulaikha. Zulaikha mahu Nabi Yusuf dipenjarakan kerana ingin menutup malunya akibat cuba menggoda Nabi Yusuf.

Setelah itu, tinggallah Nabi Yusuf dalam penjara. Kehidupan baginda lebih tenang dan damai. Di sini hidup baginda tidak lagi diganggu oleh wanita-wanita yang selalu menggoda dan mendorongnya untuk melakukan kejahatan.

Tempoh hukuman penjara yang dikenakan ke atas Nabi Yusuf tidak ada seorang pun yang tahu. Semua itu ditentukan oleh pihak berkuasa negeri semata-mata.

Bagi Nabi Yusuf, hidup dalam penjara yang gelap dan sempit lebih baik kerana jiwanya tidak tertekan dan terhindar daripada segala godaan serta tipu daya yang akan menjerumuskannya ke lembah kemaksiatan.
Semasa dalam penjara, Nabi Yusuf dapat menyampaikan dakwah, memberi bimbingan dan nasihat kepada penghuni-penghuni yang lain agar mereka insaf serta tidak melakukan dosa lagi.

Harapan baginda hanya satu, agar orang yang telah melakukan dosa itu akan kembali ke pangkal jalan dan bertaubat dengan sesungguh hati. Bagi mereka yang dimasukkan ke penjara kerana kesilapan pemerintah, Nabi Yusuf telah menyarankan mereka supaya bersabar dan bertakwa kepada Allah supaya kesengsaraan mereka dapat diakhiri dengan cepat.

Pada hari yang sama Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, terdapat dua pegawai istana yang masuk bersama-sama dengannya. Mereka telah berkenalan dengan Nabi Yusuf. Akhirnya mereka telah menjadi sahabat baik dan akrab dalam penjara. 

Kedua-dua mereka terlalu sayang dan kasih kepada Nabi Yusuf. Lagipun baginda merupakan seorang yang sangat baik hati.

Pada suatu hari, dua orang sahabat ini telah berkata kepada baginda, "Wahai Yusuf, sesungguhnya kami amat kasih dan sayang kepada engkau".

Nabi Yusuf pun menjawab, "Moga Allah memberi berkat kepada kamu berdua. Lagipun dahulu orang yang menyayangiku akan selalu mendatangkan kecelakaan kepadaku.

"Dahulu saudara perempuanku amat sayang kepadaku, kemudian ia membawa padah terhadapku, kemudian ayahku pula menyayangiku dan ia mengundang sifat cemburu saudara-saudaraku yang lain," jelas Nabi Yusuf.
Kata baginda lagi: "Mereka telah mencampakkan aku ke dalam telaga. Kemudian aku dicintai pula oleh isteri pemerintah maka beginilah jadinya nasibku. Sesungguhnya aku amat bimbang sekiranya ada orang yang menyayangi dan menyintai diriku".

Walaupun Nabi Yusuf berkata begitu, tetapi dua orang sahabat ini masih menyayangi Nabi Yusuf dan berkata, "Meskipun demikian katamu, demi Allah, tidaklah kami sanggup membebaskan diri daripada menyayangi engkau". 

Selepas itu mereka pun meneruskan persahabatan seperti biasa selama mana mereka masih tinggal dalam penjara itu.

Ciri keluarga sakinah

TULISAN-tulisan Prof. Datuk Dr. Sidek Baba menjadi tatapan dan rujukan di dada-dada akhbar sebelum ini. Tentu sahaja kerana beliau seorang penulis yang prolifik termasuk 14 buah buku yang telah beliau hasilkan.

Dalam pelbagai topik terutamanya motivasi, pendidikan, iaitu sesuai dengan ketokohan beliau selama ini sehingga beliau lebih mesra dipanggil dengan panggilan "Cikgu Sidek".

Malah beliau juga berani menulis mengenai kaumnya sendiri, iaitu seperti yang beliau luahkan dalam buku Melayu Perkasa - Berjuang sudah pasti, Menyerah tidak sekali! (Alaf 21, 2009)

Semua rencana tulisan Sidek yang disiarkan di akhbar, tidak boleh habis begitu sahaja. Walaupun akhbar itu bersifat sementara tetapi khazanah yang terkandung di dalamnya perlu diselamatkan.

Inilah yang menghasilkan buku Keluarga Sakinah, iaitu pengumpulan rencana-rencana beliau mengenai aspek perkahwinan dan kekeluargaan yang pernah tersiar sebelum ini.

Melihat pada tajuk buku ini iaitu Keluarga Sakinah tentu ia amat berkaitan dengan konsep 'Rumahku Syurgaku', yang menjadi tuntutan dalam Islam.

Keluarga yang tidak sakinah, tidak tenang, tidak bahagia jauh sekali mampu bersifat syurga. Justeru, Islam melalui al-Quran dan hadis Rasulullah telah memberi pelbagai panduan kepada seluruh umat manusia bagaimana 'rumah' keluarga sakinah itu dapat dibina.

Ciri-ciri itu digarap dalam bahasa seorang yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan menerusi pengalaman-pengalamannya selama ini.

Cuma buku ini memerlukan sentuhan susunan atau persembahan reka bentuk grafik yang lebih menarik dan terkini. Ia untuk menarik lebih ramai pembaca memiliki buku ini.

Ini kerana tidak dapat dinafikan hakikat pembaca kini, mempunyai cita rasa mereka yang tersendiri.
Terdapat hampir 40 bab pelbagai topik perkahwinan, kekeluargaan dan bimbingan anak-anak terkandung dalam buku ini.

Ia termasuklah manusia dijadikan berpasang-pasangan mengikut perspektif Islam dan Barat, pentingnya berkeluarga, persiapan menjadi ibu dan ayah, membina rumahtangga, anak-anak sebagai zuriat dan masa depan, membentuk watak anak dan berkomunikasi dalam keluarga

Kesemua topik adalah lengkap sedari Sidek membebaskan sesetengah pemikiran yang sebenarnya sempit lagi dilaknat apabila hidup berpasangan itu termasuk juga antara lelaki dengan lelaki (gay) dan perempuan dengan perempuan (lesbian) iaitu atas persamaan dan hak atau gender.

Pasangan-pasangan itu mendakwa mereka juga berhak hidup bersama malah diikat atas nama tali perkahwinan tetapi apabila bercakap soal pembentukan keluarga dan melahirkan zuriat, mereka benar-benar memporak perandakan institusi masyarakat dengan tingkah yang sungguh memualkan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sidek, institusi kekeluargaan bermula dengan ibu bapa yang merupakan sekolah pertama bagi zuriat yang dilahirkan. Ibu bapa adalah sumber tauladan dan ikutan anak-anak.

Antara tanggungjawab atau amanah penting ibu bapa kepada anak-anak mereka ialah mengajar cara kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat terutama dilahirkan sebagai Muslim.

Ia agar anak-anak tidak kufur terhadap segala nikmat Allah. Buku ini mesti dibaca bagi setiap pasangan yang ingin mendirikan rumahtangga.

Ini supaya matlamat mereka hidup bersama lelaki dan perempuan melalui ikatan perkahwinan itu menjadi jelas dan memudahkan mereka apabila berhadapan dengan apa juga konflik.

UTM Bloggers


Photobucket
Sah Milik : http://mrundercover90.blogspot.com/. Dikuasakan oleh Blogger.